สทศ.เลื่อนสอบทั้งระบบรับลูกเปิดเทอมอาเซียน

ผู้เข้าชม : 2731
สทศ.เลื่อนจัดสอบทั้งระบบ รับลูก สพฐ.เลื่อนเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องอาเซียน


นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จะมีการเลื่อนการสอบโดยเฉพาะการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) การจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ (วีเน็ต) การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (ไอเน็ต) และการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (บีเน็ต)


ทั้งนี้ สาเหตุที่เลื่อนเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พ.ค. เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน


อย่างไรก็ตาม สทศ.ยังไม่กำหนดว่าจะเลื่อนสอบออกไปเป็นวันใด เพราะมีตัวกำหนด 3 ส่วน คือ
1.เด็กควรจะต้องเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.การจัดสอบจะต้องไม่ไปติดกับภารกิจของสนามสอบ
3.การจัดสอบจะต้องเสร็จสิ้นก่อนนำผลคะแนนไปใช้ เช่น การใช้คะแนนโอเน็ตเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นต้น


นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของการสอบแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป(แกต) และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (แพต) ที่จะเลื่อนสอบให้เร็วกว่าเดิมนั้น จะต้องไปกำหนดแนวทางการจัดการต่อไป โดยเฉพาะการจัดหาสนามสอบ

"สทศ.ไม่มีสนามสอบเป็นของตัวเองจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดสอบ"นายสัมพันธ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง