ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เข้าชม : 4508

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบการสอบเข้าศึกษาต่อ

ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว