ประกาศรายชื่่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว

ผู้เข้าชม : 8752

ประกาศรายชื่่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว

ประจำปีการศึกษา 2562ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
รายละเอียดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว