ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (สสวท.) ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เข้าชม : 856

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (สสวท.)

ระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ตัวสำรอง)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก