เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เข้าชม : 4112เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง
"เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ"

ประจำปีการศึกษา 2562

&& ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 &&
&&& ห้องเรียนพิเศษ สสวท.&&&
&&& ห้องเรียนทั่วไป &&&


&& ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 &&

&&& ห้องเรียนพิเศษ สสวท. &&&
&&& ห้องเรียนทั่วไป &&&
&&& แผนการเรียนวิทย์-คณิต &&&
&&& แผนการเรียนศิลป์-ภาษา &&&

รายละเอียดอื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Mattayom Watkhuanvisesmulanithi School

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว