อัลบั้มรูป : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา
1 [ 2 ]