อัลบั้มรูป : วันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
1 [ 2 ]