อัลบั้มรูป : พิธีถวายราชสดุดี ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดี ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
1