สารจากผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน
ผมในนามของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกคน เข้าสู่ปีการศึกษา 2558 ด้วยความยินดียิ่ง
หน้าที่ประการหนึ่งของชีวิต คือการศึกษา มีแต่เกิดจนตาย เราต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมาย เมื่อเยาว์วัยเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนมีครูเป็นผู้ให้การศึกษาโดยตรง เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเราต้องออกไปศึกษาโลกภายนอกด้วยตัวเราเอง โดยใช้ความรู้จากที่ตนได้รับจากโรงเรียนเป็นพื้นฐาน โลกหมุนไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของวิทยากรต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้มีมากขึ้น ผู้ที่ขวนขวายศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาเท่านั้น จึงจะสามารถก้าวทันโลก และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ผู้ที่ละทิ้งการศึกษา เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ของชีวิตประการหนึ่ง จะเป็นการที่ก้าวถอยหลัง ชีวิตย่อมประสบแต่ความเสื่อม
นักเรียนทุกคนจึงต้องอยู่ในโรงเรียน เพื่อศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยสำนึกเสมอว่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของชีวิตที่จะขาดเสียมิได้ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันนี้ไปแล้ว ในปีนี้ ก็จงได้รู้สึกว่า การศึกษายังหาได้หมดสิ้นไป วิชาการความรู้ต่างๆ พวกเธอจะต้องสร้างสมให้มีในตัว เพื่อประกอบอาชีพนั้นๆ และจึงต้องศึกษาต่อไปในชั้นทีสูงขึ้น เพราะการศึกษายังมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
นักเรียนทุกคนจึงมีชีวิตอยู่ด้วยการศึกษา จึงได้ถือว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตลอดชีวิต แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จ ครูขอเอาใจช่วยให้พวกเธอทุกคนครับ และขอให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป

ด้วยความรักและปรารถนาดี
ดร.สัญญา ศรีวิเชียร
ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
15 พฤษภาคม 2558