กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพายัพ ปักษี
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นายอานนท์ เรืองรัตน์
ครูประจำการ
นายณรงค์ ชูจันทร์
ครูประจำการ
นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
ครูประจำการ