LINK การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ และ สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชนตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ ... กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาครูโรงเรียนเอกชนตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 “ พีเอสตรังเกมส์ ... สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง จัดโครงการแข่งขันกีฬาครูเอกชนตรัง ประจำปี 2557 ... การแข่งขันกีฬากลุ่มการกุศลฯ รอบคัดเลือกภาคใต้ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ประการผลรายชื่อนักเรียนสำรองเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 (เฉพาะนักเรียนเดิม ม.ศ.ว.) ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ ... เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และปีที่ 4 (ม.4) ... ดาวน์โหลดหนังสือชี้แจงรายละเอียดการประชุมใหญ่ ฯ ฉบับแก้ไข่ล่าสุดได้ที่เมนูเอก... ตรวจสอบรายชื่อคณะผู้บริหารและครูเดินทางไปลังกาวี (ด่วน) กิจกรรมวันไหวัครูประจำปีการศึกษา 2556 ดูทั้งหมด
ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com
50ทุนเรียนการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ...

50ทุนเรียนการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ซีพีเอฟจับมือ PIM ผลิตบัณฑิตป้อนครัวโลก ซีพีเอฟ ร่วมมือกับสถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ ...

สทศ.จะปิดระบบการชำระเงิน GAT/PAT ...

สทศ.จะปิดระบบการชำระเงิน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ...

อึ้งเด็กโควตานักกีฬาถูกรีไท...

อึ้งเด็กโควตานักกีฬาถูกรีไทร์เพียบ รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ...

ดูทั้งหมด

พระประสิทธิโสภณ

ผู้รับใบอนุญาติ

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร

ผู้จัดการ

นายประเวช ไกรเทพ

ผู้อำนวยการ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 540

ผู้เข้าชมปีนี้ : 540

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 540

ผู้เข้าชมวันนี้ : 19

×