LINK การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer' s Sketchpad กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ม.1และ ม.4 ประกาศรายชื่อผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีชื่อเป็นสำรอง รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 แล... ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 89 คน เข้าศึกษามหาวิทย... สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา ... สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ... สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 รอบคัดเลือกตัวแทนร... ระเบียบ และ สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชนตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ ... กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาครูโรงเรียนเอกชนตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 “ พีเอสตรังเกมส์ ... ดูทั้งหมด
ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ ...

ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...

​ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 ...

ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...

ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ...

ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...

ดูทั้งหมด

พระประสิทธิโสภณ

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร

ผู้จัดการ

นายประเวช ไกรเทพ

ผู้อำนวยการ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 17,333

ผู้เข้าชมปีนี้ : 15,128

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 48

ผู้เข้าชมวันนี้ : 48

×