LINK การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 รอบคัดเลือกตัวแทนร... ระเบียบ และ สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชนตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ ... กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาครูโรงเรียนเอกชนตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 “ พีเอสตรังเกมส์ ... สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง จัดโครงการแข่งขันกีฬาครูเอกชนตรัง ประจำปี 2557 ... การแข่งขันกีฬากลุ่มการกุศลฯ รอบคัดเลือกภาคใต้ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ประการผลรายชื่อนักเรียนสำรองเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 (เฉพาะนักเรียนเดิม ม.ศ.ว.) ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ ... เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และปีที่ 4 (ม.4) ... ดาวน์โหลดหนังสือชี้แจงรายละเอียดการประชุมใหญ่ ฯ ฉบับแก้ไข่ล่าสุดได้ที่เมนูเอก... ตรวจสอบรายชื่อคณะผู้บริหารและครูเดินทางไปลังกาวี (ด่วน) ดูทั้งหมด
ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com
สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดงบเงินทุนหมุนเวียน ...

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาท ให้ครูกู้ยืม คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ...

ม.รังสิต รับสมัครป.โท ปีการศึกษา ...

ม.รังสิต รับสมัครป.โท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2557 ระดับ ปริญญาโท(หลักสูตรภาษาไทย) ...

ม.แม่โจ้ รับสมัครป.โทสาขาวิชาการวางผังเมือง ...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ...

ดูทั้งหมด

พระประสิทธิโสภณ

ผู้รับใบอนุญาติ

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร

ผู้จัดการ

นายประเวช ไกรเทพ

ผู้อำนวยการ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 850

ผู้เข้าชมปีนี้ : 850

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 670

ผู้เข้าชมวันนี้ : 20

×